ทำบุญสำนักงาน 

โพสต์ข้อมูลโดย :

คณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน ร้วมทำบุญสำนักงาน
คณะผู้บริหารนำโดยนายกอบต. นายอนันต์  แม้นทิม
คำอธิบายภาพ: คณะผู้บริหารนำโดยนายกอบต. นายอนันต์ แม้นทิม
พระสงค์ 19 รูป ในตำบลเขาน้อย
คำอธิบายภาพ: พระสงค์ 19 รูป ในตำบลเขาน้อย
รองนายกอบต. น.ส.สุรีย์  แม้นทิม
คำอธิบายภาพ: รองนายกอบต. น.ส.สุรีย์ แม้นทิม
หัวหน้าสำนักปลัด นายธนบูลย์  แม้นทิม
คำอธิบายภาพ: หัวหน้าสำนักปลัด นายธนบูลย์ แม้นทิม
ผู้อำนวนการกองช่าง นายเรืองเดช พิลา
คำอธิบายภาพ: ผู้อำนวนการกองช่าง นายเรืองเดช พิลา