แสดงผลงาน อำเภอท่าม่วงเปิดบ้าน สืบสานภูมิปัญญา เสริมศรัทธาชุมชน 

โพสต์ข้อมูลโดย :

องค์การบริหารสวนตำบลเขาน้อย ได้เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ อำเภอท่าม่วงเปิดบ้าน สืบสานภูมิปัญญา เสริมศรัทธาชุมชน ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์2559

ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โดยมีการจัดซุ้มกิจกรรมสถานที่สำคัญในตำบลเขาน้อย ประวัติสำคัญ และประเพณีสำคัญ พร้อมทั้งสาธิตการกวนกระยาสารท

ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญที่จัดขึ้นทุกปีในตำบล และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไผ่จังหวัดกาญจนบุรี รวม3 ซุ้ม
การสาธิตการกวนกระยาสารทให้เด็กที่ร่วมงาน
คำอธิบายภาพ: การสาธิตการกวนกระยาสารทให้เด็กที่ร่วมงาน
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมซุ้มกิจกรรม
คำอธิบายภาพ: คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมซุ้มกิจกรรม
คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมกวนกระยาสารท
คำอธิบายภาพ: คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมกวนกระยาสารท
คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมกวนกระยาสารท
คำอธิบายภาพ: คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมกวนกระยาสารท
ให้ความรู้ของกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกไผ่โดยการชงชาจากใบไผ่
คำอธิบายภาพ: ให้ความรู้ของกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกไผ่โดยการชงชาจากใบไผ่
ทีมงานกวนกระยาสารท
คำอธิบายภาพ: ทีมงานกวนกระยาสารท
บรรยากาศเข้าร่วมกิจกรรม
คำอธิบายภาพ: บรรยากาศเข้าร่วมกิจกรรม
บรรยากาศเข้าร่วมกิจกรรม
คำอธิบายภาพ: บรรยากาศเข้าร่วมกิจกรรม
เนื้อคู่ที่พรากจากกันและมาพบเจอ
คำอธิบายภาพ: เนื้อคู่ที่พรากจากกันและมาพบเจอ
หลงทางมาจากป่า
คำอธิบายภาพ: หลงทางมาจากป่า
ชิมแล้วอร่อยจริง
คำอธิบายภาพ: ชิมแล้วอร่อยจริง
ความสามัคีของเด็กๆ
คำอธิบายภาพ: ความสามัคีของเด็กๆ
หนุ่มหล่อและสาวสวย
คำอธิบายภาพ: หนุ่มหล่อและสาวสวย
ชาวเขามาบอกกระยาสารทคือขนมถั่วตัด
คำอธิบายภาพ: ชาวเขามาบอกกระยาสารทคือขนมถั่วตัด
ตำรวจ สภ.ท่าม่วง ก็มาร่วมนะ
คำอธิบายภาพ: ตำรวจ สภ.ท่าม่วง ก็มาร่วมนะ
พี่ทหาร ร้อยโทดำรงค์ ปักกาเวสูง ก็มาร่วม
คำอธิบายภาพ: พี่ทหาร ร้อยโทดำรงค์ ปักกาเวสูง ก็มาร่วม

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: