พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 

โพสต์ข้อมูลโดย :

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานและพสกนิกรตำบลเขาน้อย

"พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร"  

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป 

น้ำตาร่วง รดโรยริน แผ่นดินสยาม ระบือนาม องค์ภูมิพล ไปทั่วถิ่น พสกนิกร เศร้าโศก ทั่วธานินทร์ องค์ภูมินทร์ สิ้นแล้ว ขวัญประชา

พสกนิกร น้อมส่งถวาย อาลัยยิ่ง  ธ เป็นมิ่ง ร่มโพธิ์ทอง ไทยทั่วหล้า พสกนิกร น้อมนำหลัก ปรัชญา ขอเป็นข้า รองพระบาท ทุกชาติไป

 

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: