เจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โพสต์ข้อมูลโดย :

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบลเขาน้อย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ วัดวังขนายทายิการาม ตำบลวังขนาย ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: