โครงการอนุรักษ์ประเพณีกวนกระยาสารท 

โพสต์ข้อมูลโดย :
ทีมงานอบต.เขาน้อย
คำอธิบายภาพ: ทีมงานอบต.เขาน้อย
นายวาทิศ มาไพศาลสิน (เสื้อขาว) ปลัดอำเภอเป็นประธานในแทนนายจำรัส กังน้อย นายอำเภอท่าม่วง
คำอธิบายภาพ: นายวาทิศ มาไพศาลสิน (เสื้อขาว) ปลัดอำเภอเป็นประธานในแทนนายจำรัส กังน้อย นายอำเภอท่าม่วง

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:
บรรยากาศการกวน
คำอธิบายภาพ: บรรยากาศการกวน
บรรยากาศการกวน
คำอธิบายภาพ: บรรยากาศการกวน
บรรยากาศการกวน
คำอธิบายภาพ: บรรยากาศการกวน
คณะกรรมการตัดสิน
คำอธิบายภาพ: คณะกรรมการตัดสิน
กำนันตำบลเขาน้อยมอบโล่รางวัลชนะเลิศหมู่ที่2ได้แชมป์ในปีนี้
คำอธิบายภาพ: กำนันตำบลเขาน้อยมอบโล่รางวัลชนะเลิศหมู่ที่2ได้แชมป์ในปีนี้